Državni zavod za zaštitu prirode objavio dva nova servisa

Državni zavod za zaštitu prirode objavio je dva nova servisa : Servis Zaštićenih područja i Karte staništa.  Postojeća aplikacija je nadograđena i proširena te daje informacije o svakom Natura 2000 području. Ujedno je izrađena web aplikacija za pregled Natura 2000 baze na web-u.

Zavod je službeni subjekt NIPP-a te je zadužen za održavanje prostornih podataka vezanih za teme: Zaštićena područja, Staništa i biotopi i Rasprostranjenost vrsta Aneksa I i III INSPIRE Direktive.

Detaljnije o svemu možete pročitati putem linkova u tekstu ili direktno na web stranicama Zavoda za zaštitu prirode.