Vijeće NIPP-a

Uspostavu NIPP-a i koordinaciju aktivnosti subjekata NIPP-a vodi Vijeće NIPP-a kojeg čini predsjednik i 16 članova koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Članovi Vijeća predstavnici su tijela državne uprave, akademskog i gospodarskog sektora. 

  
IME PREZIME INSTITUCIJA
PREDSJEDNIK:
Milan Rezo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
ZAMJENICI PREDSJEDNIKA:
Damir Šantek Državna geodetska uprava, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina
Dario Matanović Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode
TAJNIK:
Tomislav Ciceli Državna geodetska uprava, predstavnik Nacionalne kontaktne točke
ČLANOVI:
Damir Šantek Državna geodetska uprava, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina
Ljerka Marić Državna geodetska uprava, predstavnica Nacionalne kontaktne točke
Mladen Maros Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo
Žaklina  Čizmović Državni zavod za statistiku, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove službene statistike
Lukša Čičovački Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za sigurnost plovidbe
Dario Matanović Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode
Berislav Biočić Ministarstvo poljoprivrede, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Vinka Kolić Hrvatski hidrografski institut, predstavnik javne ustanove nadležne za obavljanje hidrografske djelatnosti
Tanja Pušelj Ostroški Hrvatska udruga poslodavaca, predstavnica zajednice gospodarstva informatičke tehnologije
Dragan Divjak Hrvatska udruga poslodavaca, predstavnik zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike
Dragana Zovko Ministarstvo obrane, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za obranu 
Dražen Antolović Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za promet, prometnu infrastrukturu i elektroničke komunikacije
Darko Nekić Ministarstvo uprave, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske
Tomo Antičić Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje
Siniša Ramić Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, predstavnik strukovne udruge ovlaštenih inženjera geodezije
Anuška Deranja Crnokić Ministarstvo kulture, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne baštine