Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Koordinatni referentni sustav

Ime Koordinatni referentni sustav
Definicija Oznaka koordinatnog (prostornog) referentnog sustava izvora podataka.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1..*]
Primjer Kod: 0001 
Prostor koda: hr:nipp:crs
Verzija: 1.0
Koordinatni referenti sustav specificira u kojem koordinatnom sustavu su zadani podaci. Izvor podataka može koristiti dva ili više koordinatna referentna sustava. Na primjer, topografska karta 1:25000 koristi za predstavljanje položaja u ravnini projekcije Hrvatski terestički referentni sustav 1996 poprečne Merkatorove projekcije (HTRS96/TM), a visine predstavlja u Hrvatskom visinskom referentnom sustavu (HVRS71). Oba referentna sustava treba navesti. Može biti zadan ili samo kod ili kod, prostor koda i verzija prostora koda. Kod jedinstveno označava koordinatni referentni sustav, a prostor koda i njegova verzija specificiraju domenu u kojoj je definiran kod. U slučaju da za koordinatni referentni sustav nije zadan kod, prostor koda i verzija, za kod se zadaje slobodan tekst kojim se definira referentni sustav podataka. The European Petroleum Survey Group (EPSG) razvija od 1985. godine sustav geodetskih parametara o referentnim sustavima. EPSG prikuplja i objavljuje geodetske podatke o referentnim sustavima koje OGC koristi kao referentne za deklariranje referentnih okvira prilikom pozivanja mrežnih usluga. Više o EPSG-u se može naći na mrežnim stranicama http://www.epsg.org.  

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent nema
Usporedba s INSPIRE-om -
ISO ekvivalent [187] referenceSystemIdentifier
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier
Vrsta podatka MD_Identifier ili RS_Identifier
Domena MD_Identifier<<DataType>>;
  • kod

RS_Identifier<<DataType>>;
  • prostor koda
  • verzija
Provedbene upute Može se zadati ili samo kod ili kod, prostor koda i njegova verzija. Ukoliko su zadani kod, prostor koda i njegova verzija koristiti će se RS_Identifier umjesto MD_Identifier. U prilogu B, u tablici Koordinatni referentni sustavi, je dan inicijalni popis koordinatnih referentnih sustava. Ukoliko se koordinatni referentni sustav u kojem su prostorni podaci ne nalazi na popisu, urednik metapodataka unosi novu vrijednost kao slobodan tekst prilikom specificiranja metapodataka za svoj izvor prostornih podataka. 


Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:referenceSystemInfo>
         <gmd:MD_ReferenceSystem>
             <gmd:referenceSystemIdentifier>
                 <gmd:RS_Identifier>
                     <gmd:code>
                         <gco:CharacterString>0001</gco:CharacterString>
                     </gmd:code>
                     <gmd:codeSpace>
                         <gco:CharacterString>hr:nipp:crs</gco:CharacterString>
                     </gmd:codeSpace>
                     <gmd:version>
                         <gco:CharacterString>1.0</gco:CharacterString>
                     </gmd:version>
               </gmd:RS_Identifier>
             </gmd:referenceSystemIdentifier>
         </gmd:MD_ReferenceSystem>
     </gmd:referenceSystemInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>