Otvorene javne konzultacije o implementaciji INSPIRE-a

Javnom raspravom se traže stavovi javnosti i svih zainteresiranih strana kako bi se pomoglo ocijeniti da li akcije koje se trenutno provode za uspostavljanje infrastruktura prostornih informacija u Europskoj Uniji u skladu s INSPIRE Direktivom 2007/2/EC još uvijek idu u dobrom smjeru.

Rezultati ove javne rasprave doprinijeti će u procjeni INSPIRE politike koju prema direktivi treba provoditi sedam godina nakon njezinog stupanja na snagu. Ishod procjene politike biti će prijavljen Europskom parlamentu i Vijeću u 2014 godini, a sam ishod može dovesti do promjena politike koje su potrebne da bi se prilagodilo aktualnim pristupima, kako bi se bolje uskladili, uz postizanje izvornih INSPIRE ciljeva.
 
Za konzultacije se koristi upitnik za prikupljanje informacija o stavovima o INSPIRE direktivi od što je više moguće izvora , uključujući vlade, javni sektor, davatelje podataka i korisnike, komercijalne i nekomercijalne korisnike i druge zainteresirane strane.
 
Konzultacije su otvorene od 2013/02/12 do 24/2/2014, a anketi na hrvatskom jeziku možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=hr.