Radni dokumenti

RADNI DOKUMENTI FORMAT
Predložak za metapodatke NIPP-a - Skup i niz skupova prostornih podataka  DOC
Predložak za metapodatke NIPP-a - Usluge prostornih podataka DOC
Anketa - Poslovni model NIPP-a; Subjekti NIPP-a Anketa
Anketa - Izgradnja kapaciteta NIPP-a; Srednje škole Anketa
Sporazum o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka PDF