Europska komisija objavila dokument o Statusu INSPIRE Direktive

Europska komisija (EK) objavila je svoje izvješće Vijeću i Europskom parlamentu o provedbi Direktive (2007/2/EZ) od ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE).

Zajedno s ovim izvješćem, EK je predstavila  i detaljnu procjenu koja je izvedena u kontekstu Programa za prikladnost i učinkovitost propisa (engl. REFIT), jednom od prioriteta Komisije pod dnevnim redom Bolja regulacija.
Ova procjena potvrdila je da je INSPIRE direktiva i dalje u velikoj mjeri mjerodavna za učinkovito ispunjavanje potreba politike, no jasno je da u budućnosti svi dionici na svim razinama moraju poduzimati veće napore kako bi se riješili značajni propusti u provedbi i kako bi se uživalo u koristima same Direktive.

Kao posljedicu, Komisija je donijela  niz preporuka i radnji koje će sada provoditi u bliskoj suradnji sa državama članicama. Dokument važan za daljnji rad je preliminarni dogovor o Održavanju i Provedbi programa rada 2016 – 2020 sa zadnjeg sastanka radne skupine za Održavanje i Provedbu (Maintance and Implementation.

INSPIRE konferencija 2016 pokazat će se kao važna platforma za diskusije o izvješću Komisije i REFIT procjeni, kao i mjesto prikupljanja povratnih informacija, te pokazatelj o akcijama koje se moraju poduzeti kako bi svi uključeni u proces imali koristi od Direktive.