Najava INSPIRE konferencije 2017

Ovogodišnja 11. INSPIRE konferencija održava se od 04.-08. rujna 2017. godine u dva grada i dvije države, točnije od 04.-05. rujna u Kehlu, Njemačka te od 06.-08. rujna u Strasbourgu, Francuska. Zajedničkom organizacijom konferencije INSPIRE 2017, vlade Njemačke i Francuske, u suradnji s Europskom komisijom žele naglasiti poruku koja proizlazi iz INSPIRE-a te istaknuti važnost zajedničkog rada preko granica, kao i preko političkog i gospodarskog sektora kako bi razmjena prostornih podataka postala realnost na opću korist građana, gospodarstva i okoliša.

Posebnost ovogodišnje konferencije je  i u obilježavaju 10. godišnjice stupanja na snagu INSPIRE direktive.

Prijava sažetaka radova započela je 07. veljače 2017. godine, a registracija se otvara 01. ožujka 2017. godine.

Više informacija možete pronaći na službenim stranicama konferencije