Objavljen 200. izvor prostornih podataka na Geoportalu NIPP-a

Na Geoportal NIPP-a prijavljen je 200-ti izvor prostornih podataka. Radi se o mrežnoj usluzi pregleda Hrvatskih voda za zaštićena područja posebnih zaštita voda. Bilo je potrebno gotovo dvije godine (od 22.05.2015) kako bi se broj zapisa u Nacionalnom katalogu udvostručio.

Važno je naglasiti da upravo ovaj zapis u katalogu potvrđuje trend koji se dešavao tijekom zadnjih godinu dana. Iako je broj zapisa u katalogu rastao cca 42% godišnje, upravo je broj prijavljenih mrežnih usluga dao tome najveći doprinos. Tijekom zadnje godine za 69% porastao je broj mrežnih usluga dostupnih u Nacionalnom katalogu.

Prema Zakonu o NIPP-u (NN 56/13) subjekti NIPP-a su obvezni preko geoportala NIPP-a unijeti i redovito održavati metapodatke za izvore prostornih podataka iz svoje nadležnosti ili djelokruga, kako bi se osigurala dostupnost prostornih podataka.

Zahvaljujemo svih subjektima NIPP-a koji su prijavili izvore prostornih podataka iz svoje nadležnosti u NIPP.
 
Slika prikazuje naslovnu stranu Geoportala NIPP-a na kojoj se iz prikazanih podataka vidi da je na Geoportalu NIPP-a objavljen 200. izvor prostornih podataka.