12. NIPP radionica

Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u zajedničkoj organizaciji Državne geodetske uprave i Geodetskog fakulteta 30. studenog i 1. prosinca. 2017. godine održana je 9. konferencija posvećena infrastrukturama prostornih podataka, Dani IPP 2017. Prvi dan konferencije održana je 12. NIPP radionica: „Interoperabilnost podataka NIPP-a“ posvećena subjektima NIPP-a. Na radionici je prisustvovao 41 sudionik, predstavnik 22 institucije, subjekata NIPP-a.
 
Slika prikazuje sudionike radionice pod nazivom "Interoperabilnost podataka NIPP-a", njih 41, predstavnik 22 institucije, subjekata NIPP-a.
 
Cilj radionice bio je pružiti podršku subjektima NIPP-a u ispunjavanju obaveza koje su pred njima.

Radionicu je otvorio g. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za NIPP. U uvodnom dijelu subjekte NIPP-a pozdravila je načelnica sektora gđa. Ljerka Marić koja je u pozdravnom govoru istaknula da je na 57. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 22.09.2017. usvojena Strategija Nacionalne infrastrukture prostornih podataka čime je NIPP dobio na značaju, no iz Strategije proizlaze i obaveze subjekata NIPP-a kao i Državne geodetske uprave kao subjekta i Nacionalne kontaktne točke. Prilikom otvaranja radionice u uvodnom dijelu subjekte NIPP-a pozdravio je i zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave g. Antun Vidaković.
 
Slika prikazuje sudionike radionice tijekom izlaganja T. Cicelija u prostorijama Geodetskog fakulteta.
 
Edukaciju su održali djelatnici Nacionalne kontaktne točke: Tomislav Ciceli, Igor Vilus, Saša Cvitković i Tanja Rodin. Prezentirana su osnovna znanja o interoperabilnosti, harmonizaciji prostornih podataka, mrežnim uslugama te novim alatima za validaciju.
 
PROGRAM 12. NIPP RADIONICE
VRIJEME NASLOV PREDAVANJA FORMAT
10:00–10:15 Otvaranje radionice  
10:15–11:35 T. Ciceli: NIPP = Interoperabilnost

I. Vilus: Harmonizacija podataka
PDF

PDF
11:35–12:30 Pauza za ručak  
12:30–13:45 S. Cvitković: Mrežne usluge

T. Rodin: Validacija usklađenosti
PDF

PDF
13:45–14:00 Zatvaranje radionice