Što je NIPP?

Prostorni podaci su stoljećima interpretirani i vizualizirani na analognim kartama koje su nam do nedavno bile glavno pomoćno sredstvo prilikom percepcije, razumijevanja i orijentacije objekata i događaja u prostoru.

Pojavom i razvojem Geografskih informacijskih sustava (GIS) otvorile su se nove mogućnosti upravljanja prostornim podacima i njihovim osobinama. Razvojem novih proizvoda i usluga razvijaju se  gospodarske i tržišne grane te nove generacije znanja i stručnjaka s novim idejama.

Daljnjim razvojem informacijskih i komunikacijskih tehnologija, razvojem prostornih baza podataka, mogućnostima objavljivanja, vizualizacije i distribucije podataka putem interneta javljaju se novi zahtjevi na prostorne podatke.

Također i svijest o potrebi da podaci trebaju biti standardizirani da bi ih korisnici mogli lakše koristiti, da bi se gospodarska područja mogla brže i efikasnije razvijati te financijske uštede koje se pri tome postižu stavljaju nove zahtjeve na prostorne podatke. Da bi se ubrzao razvoj u području prostornih podataka, Europa je pokrenula INSPIRE inicijativu koja povezuje nacionalne infrastrukture prostornih podataka. 

Zbog svoje temeljne vrijednosti, prostorne podatke trebaju gotovo sve gospodarske grane i znanstvene discipline te prostorni podaci, upravljanje njima, njihova razmjena i korištenje čine jednu od osnova razvoja društva.

Zbog toga je Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP)  definirana kao skup tehnologija, mjera, normi, provedbenih pravila, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka u svrhu zadovoljenja potreba na nacionalnoj, kao i na europskoj razini, a koji će biti sastavni dio europske infrastrukture prostornih podataka definirane INSPIRE direktivom.

NIPP daje osnovu za otkrivanje, pregled i uporabu prostornih podataka u državnim tijelima, gospodarstvu, nekomercijalnom i javnom sektoru, akademskoj zajednici i općenito građanima. Implementacija INSPIRE Direktive i NIPP-a je skup slojevitih procesa u društvu koje nekada nije lako niti sve sagledati; ali neki od njih su: izgradnja informacija javnog sektora, nove mogućnost razvoja usluga/proizvoda i tržišta, promjena administrativno-upravnih odnosa i drugi.

Razvoj NIPP-a će imati direktan ili indirektan utjecaj na cijeli niz odnosa u društvu; od gospodarstva, pravnih odnosa, odnosa prema školovanju, utjecaj na socijalne odnose i druge.

Hrvatski NIPP mora biti usklađen s razvojem infrastrukture prostornih podataka na europskoj (INSPIRE) i globalnoj (GSDI, UN-GGIM) razini, ali osim razvoja na nacionalnoj razini mora utjecati na razvoj infrastrukture prostornih podataka na lokalnoj razini.


NIPP obuhvaća uspostavu:

Vizije hrvatskog NIPP-a su:
Glavni ciljevi hrvatskog NIPP-a su:
Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013) definirana su osnovna načela uspostave NIPP-a u Republici Hrvatskoj. Zakon je usklađen s INSPIRE direktivom koja je prenesena u hrvatsko zakonodavstvo.