17. sastanak radne skupine za prostorne podatke

Radna skupina za prostorne podatke NIPP-a održala je 10. 5. 2019. godine redoviti, 17. sastanak. Cilj radne skupine je uočavanje i rješavanje problema koji proizlaze iz samih podataka, preklapanja nadležnosti nad temama te predstavljanje Republike Hrvatske u INSPIRE zajednici u dijelu koji su povezani s podacima.
Slika prikazuje niz od 9 isječaka fotografija od kojih svaka za sebe predstavlja moguću tematsku grupu NIPP-a.

Voditelj Radne skupine Tomislav Ciceli predstavio je plan rada Radne skupine za 2019. godinu. Osnovne zadaće temeljem navedenog Plana rada su:
Tijekom sastanka komentirane su teme koje se tiču korištenja temeljnih podataka za potrebe ispunjavanja svakodnevnih obaveza javnih tijela.