Provedeno preuzimanje metapodataka za potrebe izrade godišnjeg izvješća o praćenju uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a

Europska komisija, dana 16. prosinca 2019. godine, provela je postupak preuzimanja metapodataka s geoportala NIPP-a za potrebe izrade godišnjeg izvješća o praćenju uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a. Po prvi puta ovaj postupak proveden je potpuno automatski, putem kataloške usluge NIPP-a.

Preuzeti su metapodaci ukupno 248 izvora prostornih podataka dostupnih putem geoportala NIPP-a, a čiji podaci su definirani INSPIRE temama prostornih podataka. Ukupno preuzeti broj metapodataka čine 92 skupa, 22 niza i 134 mrežne usluge. U odnosu na prošlogodišnje izvješće zabilježeno je 15% povećanje broja metapodataka. Temeljem preuzetih zapisa odrediti će se pokazatelji uspješnosti uspostave NIPP-a te će isti biti prezentirani Nacionalnoj kontaktnoj točki za NIPP i INSPIRE radi provjere dobivenih rezultata.

Cjelokupno izvješće, prema Provedbenoj Odluci Komisije (EU) 2019/1372, javnosti će biti dostupno najkasnije do 31. ožujka 2020. godine.