XML sheme metapodataka NIPP-a

Metapodaci NIPP-a moraju biti kodirani u XML formatu dokumenta. XML format dokumenta metapodataka NIPP-a specificiran je sljedećim XML shemama:
   
Kao osnovu za dokumentiranje metapodataka NIPP-a mora se koristiti jedna od tih XML shema. Sve tri XML sheme metapodataka deklariraju isti imenski prostor XML dokumenta metapodataka http://www.isotc211.org/2005/gmd (prefiks gmd). Izbor XML sheme ovisi o dostupnim tehničkim rješenjima te verziji GML-a koja se koristi:
   
Kao osnovu za dokumentiranje informacija o identifikaciji usluge prostornih podataka, mora se koristiti XML shema metapodataka za usluge prostornih podataka iz repozitorija OGC shema. OGC XML shema za metapodatake usluge je implementacija ISO 19119 norme za metapodatke usluge i deklarira http://www.isotc211.org/2005/srv imenski prostor XML dokumenta (prefiks srv).

ISO 19139 XML sheme, za razliku od CSW2 AP ISO XML sheme, ne uključuju direktno srv imenski prostor, odnosno XML shemu za dokumentiranje informacija o identifikaciji usluge. Stoga, ukoliko se koriste ISO 19139 XML sheme za dokumentiranje metapodataka, u ovisnosti o verziji ISO 19139 XML sheme, odnosno verziji GML-a, prilikom implementacije metapodataka usluge potrebno je uključiti odgovarajuću verziju srv XML sheme za dokumentiranje informacija o identifikaciji usluge. Stoga, ako se koristi: