ISO UML Modeli

Metapodaci za opis geografskih podataka su definirani pomoću dijagrama apstraktnog objektnog UML modela. Dijagrami podklasa definiraju sekciju metapodataka (UML paket) povezanih entiteta, tipova podataka i kodnih listi.      

Entiteti mogu imati obvezne i/ili ne obvezne elemente i asocijacije. U nekim slučajevima, ne obvezni elementi mogu imati obvezne elemente.