UML dijagram za informacije o distribuciji

Slika definira metapodatke za pristup izvoru.

Slika prikazuje definiciju metapodataka za pristup izvoru.