CI_DateTypeCode<>

Naziv XML vrijednost Domenski kod Opis
  CI_DateTypeCode
DateTypCd
Identifikacija kada se promatrani događaj dogodio.
stvoreno creation
001
Datum kada je popis ključnih riječi stvoren.
objavljeno publication
002
Datum kada je popis ključnih riječi objavljen.
revidirano revision
003
Datum revizije popisa ključnih riječi ili ponovnog revidiranja i poboljšanja ili dopune.