Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Državna geodetska uprava nastoji svoje mrežne stranice/ i/ili mobilne aplikacije  učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).


Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka koje se nalazi na adresi www.nipp.hr.
 
 
STATUS USKLAĐENOSTI
 
 
Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom, zbog dolje navedenih nesukladnosti.
 
 
NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ
 
 
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:
 
  • Slike i video zapisi nemaju pridružen prikladni opis
  • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan
  • Kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice nije omogućeno
  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku.
 
Državna geodetska uprava radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.
 
 
Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti
 
 
Ova Izjava pripremljena je dana 01. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
 
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državne geodetske uprave.
 
 
Povratne informacije i podaci za kontakt
 

Sve upite vezane uz pristupačnost  mrežne stranice Nacionalne infrastrukture prostornih podataka dostupne na poveznici www.nipp.hr korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@dgu.hr.
 
 
Postupak praćenja provedbe propisa
 
 
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona.


U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.