Identifikator datoteke metapodataka

Ime Identifikator datoteke metapodataka
Definicija Ovaj element dokumentira vrijednost koja jedinstveno identificira elemente metapodataka jednog skupa podataka, nizove skupova ili usluge prostornih podataka.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1]
Primjer f7a85416-2246-11ea-978f-2e728ce88125
Ovaj element dokumentira vrijednost koja jedinstveno identificira elemente metapodataka jednog skupa podataka, nizove skupova ili usluge prostornih podataka. Pomoću jedinstvenog identifikatora datoteke metapodataka moguće je identificirati redundantne elemente metapodataka te pratiti ažuriranje elemenata metapodataka prilikom njihovog preuzimanja iz raznih kataloga metapodataka.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent -
Usporedba s INSPIRE-om -
ISO ekvivalent Metadata file identifier
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath MD_Metadata/*/fileidentifier
Vrsta podatka niz znakova (CharacterString)
Domena slobodan tekst
Provedbene upute Preporučuje se dokumentirati globalno jedinstven i persistentan identifikator datoteke metapodataka. Globalna jedinstvenost identifikatora datoteke metapodataka može se osigurati primjerice korištenjem univerzalnog jedinstvenog identifikatora (UUID) ili korištenjem nomenklature <oznaka države>_<proizvođač>_<proizvod>_<verzija>_<tema>. Identifikator datoteke metapodataka dokumentira se pomoću gmd:fileIdentifier elementa.

Primjer kodiranja: Zadavanje identifikatora datoteke metapodataka korištenje UUID-a
 
<gmd:MD_Metadata…

               <gmd:fileIdentifier>
                              <gco:CharacterString>f7a85416-2246-11ea-978f-2e728ce88125</gco:CharacterString>
               </gmd:fileIdentifier>

</gmd:MD_Metadata>