Naziv izvora

Ime Naziv izvora
Definicija Karakterističan, i često jedinstven, naziv pod kojim je izvor poznat.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1]
Primjer Registar geografskih imena
Prilikom određivanja naziva izvora podataka treba imati na umu potrebe potencijalnih korisnika. Naziv treba biti informativan i smanjivati potencijalne rizike da se izvor podataka zamijeni s drugim izvorom podataka. Preporuka je koristiti službeni naziv ili očuvati smisao službenog naziva. Generički internet pretraživači najčešće analiziraju prvi zapis. Zbog toga je poželjno da naziv izvora jasno opisuje prostorne podatke i pravi razliku između sličnih rezultata pretraživanja. Ne preporučuje se korištenje akronima i kratica. Preporuka je korištenje do 250 znakova.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Resource title
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [360] title
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/citation/*/title
Vrsta podatka niz znakova (CharacterString)
Domena slobodan tekst
Provedbene upute Naziv izvora mora se dokumentirati. Izvor podataka treba imati karakterističan, jedinstven i lako prepoznatljiv naziv.

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata…
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
             <gmd:citation>
                 <gmd:CI_Citation>
                     <gmd:title>
                         <gco:CharacterString>Registar geografskih imena</gco:CharacterString>
                     </gmd:title>
                 </gmd:CI_Citation>
             </gmd:citation>
         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>