Jedinstvena oznaka izvora

Ime Jedinstvena oznaka izvora
Definicija Vrijednost koja jedinstveno označava objekt unutar prostora imena.  
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1..*]
Primjeri http://geoportal.nipp.hr/hr/nipp/pp/0007
Kontaktna točka NIPP-a pridružuje jedinstvenu oznaku izvora NIPP-a. Prilikom popunjavanja metapodataka u sustav NIPP-a uređivač metapodataka se treba obratiti na infonipp@dgu.hr i zatražiti jedinstvenu oznaku izvora.
Jedinstvena oznaka izvora se ne smije mijenjati. Postojeća oznaka izvora se nikada ne briše i ne smije koristiti za drugi izvor podataka. Nacionalna kontaktna točka NIPP-a (infonipp@dgu.hr) vodi Registar izvora prostornih podataka NIPP-a u kojem se dokumentiraju izvori podataka NIPP-a i pridružuje jedinstvena oznaka. Ako se mora napraviti promjena u oznaci izvora, Nacionalna kontaktna točka NIPP-a će dodijeliti novu oznaku i zadržati staru.
Preporuka je da, upotrebom određenih mehanizama preusmjeravanja, jedinstvena oznaka izvora ujedno bude i poveznica na dokument koji sadrži informacije o izvoru podataka. Dokument mora biti javno dostupan, odnosno pristup dokumentu ne smije biti ograničen na bilo kakav način i mora mu se moći pristupiti putem klasičnog mrežnog preglednika (engl. web browser).
Jedinstvena oznaka izvora skupa ili niza skupova može se koristiti za povezivanje usluge sa skupom ili nizom skupova nad kojim je uspostavljena. U tom slučaju treba implementirati određeni mehanizam preusmjeravanja pomoću kojeg jedinstvena oznaka izvora skupa ili niza skupova, primjerice, poprima oblik URL adrese (npr. OGC CSW zahtjeva) u W3C XPointer formi referirajući se na gmd:MD_DataIdentification element.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Unique resource identifier
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [365] identifier
Usporedba s ISO-om  ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/citation/*/identifier
Vrsta podatka MD_Identifier
Domena MD_Identifier<<DataType>>
  • kod: URI (IETF RFC 3986)
Provedbene upute
Za svaki skup, niz skupova i uslugu prostornih podataka mora se zadati jedinstveni identifikator u obliku jedinstvene oznake izvora (URI) koja se sastoji od koda i imenskog prostora koda. Kod mora biti jedinstven unutar svog imenskog prostora.

Kontaktna točka NIPP-a pridružuje jedinstvenu oznaku izvora NIPP-a. Prilikom popunjavanja metapodataka u sustav NIPP-a uređivač metapodataka se treba obratiti na infonipp@dgu.hr i zatražiti jedinstvenu oznaku izvora. Jedinstvena oznaka izvora se ne smije mijenjati. Postojeća oznaka izvora se nikada ne briše i ne smije koristiti za drugi izvor podataka. Nacionalna kontaktna točka NIPP-a (infonipp@dgu.hr) vodi Registar izvora prostornih podataka NIPP-a u kojem se dokumentiraju izvori podataka NIPP-a i pridružuje jedinstvena oznaka. Ako se mora napraviti promjena u oznaci izvora, Nacionalna kontaktna točka NIPP-a će dodijeliti novu oznaku i zadržati staru

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata…

     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
             <gmd:citation>
                 <gmd:CI_Citation>

                     <gmd:identifier>
                         <gmd:MD_Identifier>
                             <gmd:code>
                                <gmx:Anchor xlink:href="http://geoportal.nipp.hr/hr/nipp/pp/0007">http://geoportal.nipp.hr/hr/nipp/pp/0007</gmx:Anchor>
                             </gmd:code>
                       </gmd:MD_Identifier>
                    </gmd:identifier>
                 </gmd:CI_Citation>
             </gmd:citation>

         </gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>

</gmd:MD_Metadata>