Održane 27. i 28. NIPP radionica iz drugog ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP"

Dana 16. i 18. ožujka održane su 27. i 28. NIPP radionica kao posljednje iz drugog ciklusa radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP“. Radionice je organizirala Državna geodetska uprava u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

27. NIPP radionicu je otvorio Antonio Šustić, zamjenik glavnog ravnatelja DGU, dok je 28. NIPP radionicu otvorio dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj DGU. Ukupno je sudjelovalo više od stotinu sudionika s područja Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske, Splitsko-dalmatinske, Požeško-slavonske, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Karlovačke, Zagrebačke, Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Zadarske, Šibensko-kninske i Sisačko-moslavačke županije, te Grada Zagreba, zajedno s djelatnicima DGU.
 
Slika prikazuje dr. sc. Damira Šanteka, glavnog ravnatelja DGU, prilikom otvaranja radionice

Drugi ciklus radionica bio je namijenjen prvenstveno predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se upoznali s NIPP-om te aktivnostima koje proizlaze iz uloge subjekta NIPP-a. Kroz niz predavanja koje su održali mr. sc. Tomislav Ciceli, mr. sc. Tanja Rodin i dr. sc. Iva Gašparović, razložene su prednosti i koristi uspostave i razvoja NIPP-a, ali i obveze koje su subjekti NIPP-a dužni ispuniti prema Zakonu o NIPP-u. Predstavljeni su osnovni dostupni alati i proizvodi NIPP-a kao što su Registri NIPP-a i Geoportal NIPP-a, ali i preglednik GeoHrvatska koji predstavlja rezultat korištenja interoperabilnih usluga, a posebno je namijenjen građanima.
 
Slika prikazuje naslovnu stranu preglednika "GeoHrvatska" prilikom održanog predavanja

Svaka je radionica sadržavala i interakciju sa sudionicima, odnosno kratki upitnik, čija je svrha bila dobivanje povratnih informacija od strane sudionika o poznavanju NIPP-a i njegovih proizvoda. Dobiveni odgovori pokazuju da se velik broj sudionika do sada nije susretao s NIPP-om, čime je potvrđena potreba za provođenjem navedenog projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“.
 
Slika prikazuje odgovore dobivene na 2. pitanje iz upitnika koji pokazuju da se 44,4% do sada nije susreo s NIPP-om.

Državna geodetska uprava ima u pripremi i treći ciklus radionica koji će sadržavati dodatne tematske radionice za subjekte NIPP-a, usmjerene na praktičan rad s metapodacima izvora prostornih podataka iz nadležnosti subjekata NIPP-a, odnosno njihov unos u Katalog metapodataka na Geoportalu NIPP-a.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali