Održana 29. NIPP radionica iz trećeg ciklusa radionica pod nazivom „Uključenje JLP(R)S u NIPP“

Treći ciklus NIPP radionica pod zajedničkim nazivom „Uključenje jedinica lokalne i područne samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)“ otvoren je 29. NIPP radionicom koja je održana 14. travnja 2021. Radionicu je organizirala Državna geodetska uprava u svojstvu Nacionalne kontaktne točke za NIPP, a sudjelovalo je ukupno 54 sudionika.
 
Slika prikazuje dr. sc. Damira Šanteka, glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave, prilikom otvaranja 29. NIPP radionice, održane u obliku webinara

Radionicu je otvorio dr. sc. Damir Šantek, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, ujedno i predsjednik Vijeća NIPP-a, tijela koje uspostavlja NIPP u Republici Hrvatskoj i koordinira aktivnosti subjekata NIPP-a. Prisutnima se potom obratila mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka, istaknuvši ovom prilikom obvezu provođenja INSPIRE Direktive na području Europske unije.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tomislava Cicelija prilikom držanja predavanja na 29. NIPP radionici

Sudionici 29. NIPP radionice su kroz održana predavanja imali priliku upoznati se sa zakonskim, strateškim, tehničkim i vremenskim okvirom uspostave i razvoja NIPP-a, ali i obvezama koje su subjekti NIPP-a dužni ispuniti. Osnovna svrha ove radionice bila je pružanje kvalitetne teorijske osnove kako bi predstavnici tijela jedinica lokalne i područne samouprave mogli samostalno izvršavati zadatke predviđene NIPP-om, kao što su rad s metapodacima izvora prostornih podataka iz njihove nadležnosti u Katalogu metapodataka NIPP-a, razvoj i održavanje mrežnih usluga i drugo. Radionicu su realizirali djelatnici Državne geodetske uprave mr.sc. Tomislav Ciceli, dr. sc. Iva Gašparović te mr.sc. Tanja Rodin.
 
Slika prikazuje mr. sc. Tanju Rodin prilikom držanja predavanja na 29. NIPP radionici

Slika prikazuje dr. sc. Ivu Gašparović prilikom držanja predavanja na 29. NIPP radionici

29. NIPP radionica je organizirana u okviru provedbe projekta DGU „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Državna geodetska uprava ima u pripremi i tematske, praktične radionice posebice usmjerene na radom s metapodacima, kako bi se predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave olakšao unos, održavanje i ažuriranje metapodataka iz njihove nadležnosti.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali