Najava završne 31. NIPP radionice iz ciklusa „Uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP“

Državna geodetska uprava je u srpnju 2020. pokrenula niz aktivnosti s ciljem uključenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP), od kojih je jedna i održavanje radionica, a završna iz ovog ciklusa će biti 31. NIPP radionica koja će se održati 12. svibnja 2021. s početkom u 9.30h.

Osnovna je svrha ove, kao i prethodnih radionica, pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao subjektima NIPP-a u uključenju u NIPP, kako bi se jasno razradile obveze i aktivnosti koje su dužni ispunjavati temeljem Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20).
 
31. NIPP radionica će sadržavati niz predavanja koja će pokriti teme koje se odnose na zakonsku, tehničku, stratešku i vremensku osnovu NIPP-a i njegove proizvode kao što su Registri NIPP-a, Geoportal NIPP-a i preglednik GeoHrvatska. Također je predviđeno vrijeme za interakciju sa sudionicima kako bi se dobile povratne informacije od strane sudionika o poznavanju i razumijevanju NIPP-a, kao i za diskusiju kako bi se pokušalo razriješiti što više dvojbi ili nesigurnosti sudionika.
Slika prikazuje logo projekta "Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"
Organizacija radionice je sufinancirana sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“ kojeg provodi Državna geodetska uprava.
Slika prikazuje ESF lentu koja sadrži logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali