ConditionsApplyingToAccessAndUse<>

Br.
Naziv/Naziv uloge
XML vrijednost
Domenski kod  Opis
1
nema uvjeta za pristup i korištenje
noConditionsApply
001
Ne primjenjuju se nikakvi uvjeti za pristup i korištenje.
2
uvjeti za pristup i korištenje nepoznati
conditionsUnknown
002
Uvjeti za pristup i korištenje nisu poznati.