Vremenski referentni sustav

Ime Vremenski referentni sustav
Definicija Oznaka vremenskog referentnog sustava izvora podataka.
Obveza
  • skup ili niz skupova: uvjetan; obvezan ako prostorni skup podataka ili jedno od obilježja sadrži vremenske informacije koje se ne odnose na Gregorijanski kalendar ili Koordinirano svjetsko vrijeme
  • usluga: ne primjenjuje se
Brojčanost [0..*]
Primjer Kod (URI): http://www.opengis.net/def/trs/USNO/0/GPS
Kod (slobodan tekst): Julijanski kalendar
Vremenski referentni sustav izvora podataka specificira se zadavanjem:
 
  • koda kao jedinstvenog identifikatora koordinatnog referentnog sustava navođenjem jedinstvene oznake izvora (URI) sustava ili zadavanjem slobodnog teksta, ili
  • koda, prostora koda i verzije prostora koda koji u kombinaciji jedinstveno identificiraju vremenski referentni sustav.

Moraju se koristiti jedinstveni identifikatori vremenskih referentnih sustava specificirani formalnim, autoriziranim i dobro poznatim registrima, ako oni postoje za vremenski referentni sustav korišten u skupu podataka (npr. OGC Temporal Reference Systems). U suprotnom, urednik metapodataka unosi vrijednost kao slobodan tekst prilikom specificiranja metapodataka.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Temporal Reference System
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [187] referenceSystemIdentifier
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier
Vrsta podatka RS_Identifier
Domena RS_Identifier<<DataType>>:
  • kod (URI ili slobodan tekst)
  • prostor koda
  • verzija
Provedbene upute Vremenski referentni sustav je obvezno dokumentirati ako prostorni skup podataka ili jedno od obilježja sadrži vremenske informacije koje se ne odnose na Gregorijanski kalendar ili Koordinirano svjetsko vrijeme. Vremenski referentni sustav dokumentira se pomoću gmd:referenceSystemInfo/ gmd:MD_ReferenceSystem/gmd:referenceSystemIdentifier/gmd:RS_Identifier. Ako je korišteno više vremenskih referentnih sustava u izvoru podataka svaki od njih navodi se u posebnoj instanci elementa gmd:referenceSystemInfo/*/gmd:RS_Identifier.

Primjer kodiranja 1: Navođenje jedinstvenog identifikatora vremenskog referentnog sustava
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:referenceSystemInfo>
         <gmd:MD_ReferenceSystem>
             <gmd:referenceSystemIdentifier>
                 <gmd:RS_Identifier>
                     <gmd:code>
                        <gmx:Anchor xlink:href="http://www.opengis.net/def/trs/USNO/0/GPS">GPS vrijeme</gmx:Anchor>
                     </gmd:code>
               </gmd:RS_Identifier>
             </gmd:referenceSystemIdentifier>
         </gmd:MD_ReferenceSystem>
     </gmd:referenceSystemInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>

Primjer kodiranja 2: Vrijednost koda vremenskog referentnog sustava kao slobodan tekst
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:referenceSystemInfo>
         <gmd:MD_ReferenceSystem>
             <gmd:referenceSystemIdentifier>
                 <gmd:RS_Identifier>
                     <gmd:code>
                         <gco:CharacterString>Julijanski kalendar</gco:CharacterString>
                     </gmd:code>
               </gmd:RS_Identifier>
             </gmd:referenceSystemIdentifier>
         </gmd:MD_ReferenceSystem>
     </gmd:referenceSystemInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>