Osnovni metapodaci za usluge prostornih podataka

Osnovni metapodaci za usluge prostornih podataka definiraju specifične osnovne elemente metapodataka za usluge prostornih podataka i minimalne zahtjeve koji se moraju ispuniti prilikom njihove implementacije, u skladu s Klasom usklađenosti 3 INSPIRE Provedbenih pravila za metapodatke, Osnovni metapodaci za INSPIRE usluge prostornih podataka (engl. Conformance Class 3: INSPIRE Spatial Data Service baseline metadata). Osnovni metapodaci za usluge, uz specifične osnovne metapodatke definirane u ovom poglavlju, uključuju i zajedničke osnovne elemente metapodataka za skupove i nizove skupova i usluge prostornih podataka.