Što ako naša institucija kao tijelo javne vlasti u svojoj nadležnosti nema prostorne podatke?

Ukoliko Vaša institucija u svojoj nadležnosti nema prostorne podatke, prema Zakonu o NIPP-u nije subjekt NIPP-a. U slučaju da je evidentirana u Registar subjekata NIPP-a, ali je naknadno utvrđeno da nema nadležnost nad prostornim podacima, potrebno je dostaviti očitovanje na infonipp@dgu.hr ili poštom na adresu Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10000 Zagreb.