Subjekti NIPP-a

Subjekti NIPP-a su tijela javne vlasti koja u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka i koja su u smislu ovoga Zakona obvezna sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a. 

Tijela javne vlasti, odnosno subjekti NIPP-a su (NN 56/13, 52/18, 50/20):  
Subjekt NIPP-a može postati i treća strana uz uvjet da (NN 56/13, 52/18, 50/20):
Subjekti NIPP-a su obvezni:  
Objavljen je Registar Subjekata NIPP-a.