Nacionalna kontaktna točka

Državna geodetska uprava je Nacionalna kontaktna točka NIPP-a u provedbi INSPIRE direktive.

Sektor za infrastrukturu prostornih podataka je uspostavljen Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (NN 33/17).

Sektor se sastoji od:
 
Prikaz organizacijske strukture Sektora za infrastrukturu prostornih podataka koji se sastoji od Službe za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka i Službe prostornih podatak, servisa i arhiva.


Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) se sastoji od dva odjela:
 
Prikaz organizacijske strukture Službe za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP) koja se sastoji od Odjela za koordinaciju NIPP-a i Odjela za interoperabilnost NIPP-a.


Nacionalna kontaktna točka odgovorna je za komunikaciju s tijelima Europske komisije u vezi s provedbom INSPIRE direktive, za djelotvornu primjenu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka te obavlja poslove tajništva i koordinacije tijela NIPP-a, kao i poslove tehničke podrške uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a.

Nacionalna kontaktna točka obavlja sljedeće poslove:
Nacionalna kontaktna točka temeljem izrađuje godišnja i trogodišnja izvješća o praćenju uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a za Europsku komisiju.