Radne skupine NIPP-a

Na operativnoj razini uspostavljene su četiri radne skupine koje se bave specijaliziranim zadacima:
Pored radnih skupina postoji niz projekata koji se na operativnoj razini bave konkretnim zadacima i pitanjima iz područja NIPP-a.