INSPIRE

INfrastructure for SPatial Information (INSPIRE) je Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108/1,25.04.2007.). INSPIRE direktiva je stupila na snagu 15. svibnja 2007. godine. INSPIRE tvori budući okvir za NIPP-ove unutar država članica EU. Zbog toga se smjernice INSPIRE-a mogu smatrati obveznim za bilo koje daljnje aktivnosti NIPP-a.

INSPIRE je okvirna direktiva. Detaljnije tehničke odredbe definiraju se provedbenim pravilima i tehničkim specifikacijama. INSPIRE se zasniva na postojećim infrastrukturama prostornih podataka zemalja članica i ne zahtijeva novo prikupljanje podataka, ali zahtijeva harmonizaciju postojećih podataka.Glavna načela INSPIRE direktive: Osnovne komponente INSPIRE direktive: Podaci obuhvaćeni INSPIRE direktivom:
Za više informacija o INSPIRE direktivi vidi na https://inspire.ec.europa.eu/

INSPIRE geoportal

Da bi potpomogle integraciju nacionalnih infrastruktura u INSPIRE, države članice trebaju omogućiti pristup svojim infrastrukturama putem geoportala Europske zajednice (INSPIRE geoportala) kojim upravlja Europska komisija, kao i putem drugih pristupnih točaka kojima države članice odluče upravljati.

Za više informacija o INSPIRE geoportalu vidi na http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

Značenje INSPIRE direktiva za izgradnju hrvatskog NIPP-a

INSPIRE direktiva dio je Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji. Sukladno ovom programu, INSPIRE direktiva prenijeta je u hrvatsko zakonodavstvo, kao rezultat proizlazi Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20), usvojen 26. travnja 2013. godine u Hrvatskom Saboru. Daljnja implementacija biti će u skladu s INSPIRE planom razvoja.
Logo INSPIRE-a.