Usvojene izmjene uredbi vezane uz mrežne usluge prostornih podataka

Europska komisija usvojila je 10. prosinca 2014. dva amandmana vezana uz mrežne usluge prostornih podataka koji su objavljeni u Službenom listu Europske unije.  Radi se o

Uredbi Komisije (EU) br.1311/2014 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 976/2009 u pogledu definicije INSPIRE elemenata metapodataka, te o
Uredbi Komisije (EU) br. 1312/2014 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međuoperativnosti usluga prostornih podataka.

Donošenjem tih propisa, zakonodavna faza razvoja INSPIRE sada je završena i svi provedbeni propisi sada su dostupni za punu provedbu infrastrukture prostornih podataka u Europskoj uniji i izvan nje.