Prijava

Arhiva

DOKUMENTI NIPP-a FORMAT
Specifikacija metapodataka NIPP-a v.2.0 PDF
Specifikacija metapodataka NIPP-a v.1.0 PDF
Provedbena pravila za metapodatke (NN 102/2010) PDF
Provedbena pravila za mrežne usluge (NN 46/2012) PDF
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN16/07) PDF