Najava 25. i 26. NIPP radionice

Državna geodetska uprava, kao Nacionalna kontaktna točka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), održati će dvije radionice u sklopu projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“, namijenjene odabranim subjektima NIPP-a i djelatnicima Državne geodetske uprave. 25. NIPP radionica održati će se u razdoblju 1.-8. ožujka 2021. godine, a 26. NIPP radionica planirana je za 10.-11.3.2021. Obje radionice će se održati u obliku virtualnih radionica.
Logo projekta "Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga". 

Tema radionica je harmonizacija prostornih podataka s INSPIRE provedbenim pravilima te razvoj mrežnih usluga, pri čemu će biti organiziran praktičan rad u sklopu programskih rješenja nabavljenih u okviru projekta. Harmonizacija podataka jedan je od ključnih koraka ka osiguranju interoperabilnosti podataka na razini svih institucija te država članica Europske unije. Upravo korištenjem interoperabilnih podataka osigurava se mogućnost ponovne uporabe prostornih podataka bez potrebe za dodatnim intervencijama korisnika, a razvojem e-usluga povećava se dostupnosti podataka tijela javne vlasti te olakšava dijeljenje i razmjena podataka.
 
Osnovni cilj projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ je povećati dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, odnosno subjekata NIPP-a, razvojem mrežnih usluga usklađenih s INSPIRE Provedbenim pravilima.
 
Održavanje radionica sufinancirano je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0016 „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“.
 
Lenta Europske unije, Republike Hrvatske - Državne geodetske uprave, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.