Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 2 – Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije Operativnog programa Konkurentnost i kohezije 2014. – 2020. kojima se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira projekt „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“.

Osnovni cilj projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ je povećati dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, odnosno subjekata NIPP-a, razvojem mrežnih usluga usklađenih s INSPIRE Provedbenim pravilima. U svrhu ispunjavanja ciljeva Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i obveza koje proizlaze iz Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20) kroz projekt će se subjektima NIPP-a osigurati programska rješenja za harmonizaciju podataka i razvoj e-usluga.
Logo projekta "Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga".
Osim toga, u okviru projekta će se razvojem novog modula Geoportala NIPP-a „Primjeri dobre prakse za korištenje prostornih podataka NIPP-a“ dionicima NIPP-a pružiti uvid u mogućnosti korištenja interoperabilnih prostornih podataka.

Projektom, koji se sastoji od tri komponente, učiniti će se sljedeće:
  1. Pomoći subjektima NIPP-a koji vode podatke u svojim modelima da ih prilagode zahtjevima koji proizlaze iz NIPP-a te učine dostupnima putem e-usluga pregleda i preuzimanja
  2. Kroz primjere dobre prakse omogućiti korištenje prostornih podataka NIPP-a na jednostavan i intuitivan način
  3. Provesti edukaciju djelatnika Državne geodetske uprave i izabranih subjekata NIPP-a za potrebe harmonizacije podataka i razvoja e-usluga
 
Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Korisnik projekta: Državna geodetska uprava
Ukupna vrijednost projekta: 800.000,00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 680.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: od 1. prosinaca 2019. do 1. lipnja 2021. godine
Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Osnovni cilj projekta je povećati dostupnost prostornih podataka NIPP-a pomoću programskih rješenja za harmonizaciju i razvoj e-usluga. Razvoj 10 usluga pregleda i preuzimanja nad podacima subjekata NIPP-a te izrada modula „Primjeri dobre prakse“ na Geoportalu NIPP-a.
Voditeljica projekta: Iva Gašparović, iva.gasparovic@dgu.hr
Elementi projekta:
  • Harmonizacija podataka i razvoj e-usluga pregleda i preuzimanja
  • Izrada modula „Primjeri dobre prakse za korištenje prostornih podataka NIPP-a“ na Geoportalu NIPP-a
  • Edukacija djelatnika Državne geodetske uprave i izabranih subjekata NIPP-a
  • Promidžba i vidljivost projekta
  • Upravljanje projektom i administracija
Poveznice na relevantne internetske stranice: www.strukturnifondovi.hr
 

Provedbom projekta "Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga" doprinijeti će se većoj integraciji prostornih podataka, stvarajući pretpostavke za razvoj postojećih i novih industrija što u konačnici rezultira lakšim i boljim razumijevanjem, ali i upravljanjem prostorom, a sve s ciljem unapređenja kvalitete života kako na razini pojedinca tako i društva kao cjeline.
 
Lenta Europske unije, Republike Hrvatske - Državne geodetske uprave, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Državne geodetske uprave.