Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Dokumenti INSPIRE-a

INSPIRE PROVEDBENA PRAVILA FORMAT
UREDBA KOMISIJE 1205/2008 EZ od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima (SL L 326, 4. 12. 2008) PDF
ISPRAVAK UREDBE KOMISIJE (EZ) Br. 1205/2008 od 3. prosinca 2008 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća o metapodacima PDF
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1311/2014 оd 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 976/2009 u pogledu definicije INSPIRE elementa metapodataka (SL L 354/6, 11.12.2014.) PDF
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 323/11, 8.12.2010) PDF
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 102/2011 od 4. veljače 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 31/13, 5.02.2011.) PDF
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1253/2013 оd 21. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 331/1, 10.12.2013.) PDF
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1312/2014 оd 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međuoperativnosti usluga prostornih podataka (SL L 354/8, 11.12.2014.) PDF
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mrežnim uslugama (SL L 274/9, 20.10.2009.) PDF
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1088/2010 od 23. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 976/2009 u vezi s uslugama preuzimanja i uslugama transformacije (SL L 323/1, 8.12.2010.) PDF
UREDBA KOMISIJE (EU) BR. 268/2010 od 29. ožujka 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pristupa skupovima i uslugama prostornih podataka država članica od strane institucija i tijela Zajednice pod usklađenim uvjetima (SL L 83/8, 30.3.2010) PDF
Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/1372 od 19. kolovoza 2019 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja i izvješćivanja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 6026) (SL L 220/1, 23.8.2019.) PDF
SMJERNICE, SPECIFIKACIJE FORMAT
Tehničke smjernice metapodataka temeljene na EN ISO 19115 i EN ISO 19119 (engl.) PDF
Tehničke smjernice za uspostavu metapodataka INSPIRE skupova podataka i usluga temeljenih na ISO/TS 19139:2007 (engl.) PDF
Tehničke smjernice za INSPIRE shemu mrežne usluge transformacije (engl.) PDF
Tehničke smjernice za uspostavu INSPIRE mrežne usluge pronalaženja (engl.) PDF
Tehničke smjernice za uspostavu INSPIRE mrežne usluge pregleda (engl.) PDF
Tehničke smjernice za uspostavu INSPIRE mrežne usluge preuzimanja (engl.) PDF
Tehničke smjernice za uspostavu INSPIRE mrežne usluge preuzimanja korištenjem standarda Web Coverage Services (engl.) PDF
Tehničke smjernice za uspostavu INSPIRE mrežne usluge preuzimanja korištenjem standarda OGC Observation Service i ISO 19143 kodiranje filtra (engl.) PDF
Tehničke smjernice za INSPIRE usluge prostornih podataka i usluge koje omogućavaju pozivanje usluga prostornih podataka (engl.) PDF
Smjernice za korištenje standarda Observations & Measurements i Sensor Web Enablement u INSPIRE-u (engl.) PDF
Specifikacije prostornih podataka po temama (engl.) LINK
Dijeljenje podataka i usluga (engl.) PDF
Opis tema prostornih podataka (engl.) PDF
Eionet GEMET Thesaurus LINK
OSTALI INSPIRE DOKUMENTI FORMAT
IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU I EUROPSKOM PARLAMENTU o provedbi Direktive 2007/2/EZ od ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) u skladu s člankom 23. PDF
Srednjoročno evaluacijsko izvješće o provedbi INSPIRE-a PDF
INSPIRE evaluacija: Sažetak nalaza za države članice EU PDF