Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Publikacije

PUBLIKACIJE FORMAT
Edukacijski materijali "Nacionalna infrastruktura prostornih podataka u provedbi" PDF
Brošura "Prostorni podaci i NIPP za povezanu Hrvatsku" PDF
Zbornik radova Dani IPP-a 2019 PDF
Strategija Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020 PDF
Zbornik konferencija  "NIPP i INSPIRE dan" za razdoblje 2009.-2018. PDF
Zbornik Radova Dani IPP-a 2016 PDF
Zbornik radova Dani IPP-a 2015 PDF
Zbornik Radova Dana IPP-a 2014 (SDI DAYS 2014 Proceedings) PDF
Zbornik radova Dana IPP-a 2013 (SDI DAYS 2013 Proceedings) PDF
Suradnja za prostor, prostor za suradnju, Inspire i Nacionalna infrastruktura prostornih podataka u Hrvatskoj, Zagreb, 2013 PDF
Nacionalna infrastruktura prostornih podataka u Republici Hrvatskoj, DGU, Zagreb, 2008. PDF