Održana 25. NIPP radionica

U razdoblju 1.-8. ožujka 2021. godine održana je 25. NIPP radionica pod nazivom „Usklađenje podataka i razvoj mrežnih usluga“, namijenjena subjektima NIPP-a i djelatnicima Državne geodetske uprave. Radionicu je organizirala Državna geodetska uprava u virtualnom obliku, u sklopu projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ koji je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.
Logo projekta "Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga".
Glavni cilj radionice bio je obučiti djelatnike Državne geodetske uprave i subjekata NIPP-a korištenju programskog rješenja Hale connect nabavljenog kroz projekt „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“, kako bi se ispunio osnovni cilj projekta, a to je povećati dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, odnosno subjekata NIPP-a, razvojem mrežnih usluga usklađenih s INSPIRE Provedbenim pravilima.
 
Slika prikazuje djelatnike Državne geodetske uprave mr. sc. Tanju Rodin, Davora Kršulovića i dr. sc. Ivu Gašparović na jednoj od sesija održane 25. NIPP radionice
 
Kroz 6 dana odvijanja edukacije, sudionici su imali priliku saznati više o INSPIRE konceptualnom modelu, XML i INSPIRE GML aplikacijskim shemama, INSPIRE specifikacijama podataka, ali i praktičnom radu u Hale studio i Hale connect programskim rješenjima. Također, organiziran je praktičan rad na usklađenju podataka s INSPIRE Provedbenim pravilima i razvoju mrežnih usluga primjenom programskih rješenja Hale studio i Hale connect pri čemu su kao završni proizvod edukacija izrađene mrežne usluge pregleda i preuzimanja te njihovi metapodaci. Nakon provedene edukacije sudionici mogu samostalno nastaviti koristiti navedena rješenja te izrađivati mrežne usluge za podatke u nadležnosti subjekata NIPP-a.
 
Održavanje radionice sufinancirano je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.02.2.1.01.0016 „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“.
 
Lenta Europske unije, Republike Hrvatske - Državne geodetske uprave, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.