Interaktivna platforma INSPIRE specifikacija podataka

Proces izgradnje europske infrastrukture prostornih podataka bazirane na INSPIRE zahtjevima i preporukama u potpunosti je u svojoj provedbenoj fazi. Ta činjenica također je vidljiva  iz Vremenskog okvira provedbe INSPIRE-a.

Europska komisija objavila je Interaktivnu platformu INSPIRE specifikacija podataka koja nudi INSPIRE osiguravateljima podataka dvije nove aplikacije koje im pomažu kod provedbe INSPIRE specifikacija podataka.


 


 
Ova aplikacija razvijena je u okviru službenog EU INSPIRE okvira održavanja i provedbe (MIF) definiranog unutar radnog paketa 1 (MIWP 1) – Tematska grupa - Poboljšanje dostupnosti i čitljivosti.
 
Link: http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/Intro.action