Revidirana članstva u radnim skupinama NIPP-a

Temeljem podnesenih zahtjeva za imenovanjem, odnosno razrješenjem članova radnih skupina NIPP-a provedene su promjene u članstvu.

Radne skupine u kojima je došlo do izmjena:

Radna skupina za povezivanje programa NIPP-a i e Vlade
Radna skupina za tehničke standarde NIPP-a
Radna skupina za zajedničko korištenje prostornih podataka
Radna skupina za izgradnju kapaciteta NIPP-a
Radna skupina za izgradnju poslovnog modela NIPP-a
Radna skupina za prostorne podatke NIPP-a