Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Radna skupina za prostorne podatke NIPP-a

Temeljna zadaća Radne skupine za prostorne podatke NIPP-a je priprema tema prostornih podataka za obveze koje proizlaze donošenjem Zakona o NIPP-u.

Temeljna zadaća podrazumijeva sljedeće obveze:
  • prikupljati podatke o izvorima prostornih podataka NIPP-a,
  • prikupljati podatke o subjektima u čijoj nadležnosti se nalaze podatci NIPP-a,
  • dokumentirati pridružene metapodatke za setove podataka NIPP-a,
  • davati podršku subjektima NIPP-a pri dokumentiranju metapodataka,
  • raditi na interoperabilnosti prostornih podataka,
  • raditi na usklađivanju nacionalnih modela podataka i INSPIRE modela podataka,
  • izvještavati tijela NIPP-a o statusu izvršavanja obveza subjekata.
 
IME PREZIME INSTITUCIJA

VODITELJ:
Tomislav
Ciceli Državna geodetska uprava
ttomislav.ciceli@dgu.hr
ČLANOVI:
Igor Vilus zamjenik voditelja, Državna geodetska uprava
Branimir  Pavlinec Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Mario Dolić Hrvatski geološki institut
Darko Šiško Grad Zagreb
Dijana Klarić Državni hidrometeorološki zavod
Branko Crkvenčić Državni zavod za statistiku
Sanda Šturlan-Popović Hrvatske vode
Sunčana Habrun Zavod za prostorni  razvoj
Mario Mađer Državna geodetska uprava
Ante Kolić Hrvatski hidrografski institut