Prijava

Radne skupine NIPP-a

Na operativnoj razini uspostavljene su četiri radne skupine koje se bave specijaliziranim zadacima:

  • Radna skupina za tehničke standarde NIPP-a,
  • Radna skupina za prostorne podatke NIPP-a,
  • Radna skupina za izgradnju kapaciteta NIPP-a.

Pored radnih skupina postoji niz projekata koji se na operativnoj razini bave konkretnim zadacima i pitanjima iz područja NIPP-a.