Prijava

Što je INSPIRE direktiva?INfrastructure for SPatial Information
 (INSPIRE) je direktiva 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske Unije od 14. ožujka 2007. koja se odnosi na prostorne podatke i podržava kreiranje politike vezane uz okoliš. INSPIRE direktiva je stupila na snagu 15. svibnja 2007. godine. INSPIRE tvori budući okvir za NIPP-ove unutar država članica EU. Zbog toga se smjernice INSPIRE-a mogu smatrati obveznim za bilo koje daljnje aktivnosti NIPP-a.

INSPIRE je okvirna direktiva. Detaljnije tehničke odredbe definiraju se provedbenim pravilima i tehničkim specifikacijama. INSPIRE se zasniva na postojećim infrastrukturama prostornih podataka zemalja članica i ne zahtijeva novo prikupljanje podataka, ali zahtijeva harmonizaciju postojećih podataka.Osnovna načela INSPIRE direktive:
 • prostorni podaci se pohranjuju, raspoloživi su te se održavaju na najprikladnijoj razini,
 • omogućiti dosljedno kombiniranje prostornih podataka iz različitih izvora diljem Europske zajednice i njihovo zajedničko korištenje između različitih korisnika i aplikacija,
 • prostorni podaci prikupljeni na jednoj razini državne vlasti dijele se s drugim državnim tijelima,
 • prostorni podaci moraju biti raspoloživi pod uvjetima koji bezrazložno ne ograničavaju njihovu širu uporabu,omogućiti lako otkrivanje raspoloživih prostornih podataka, ocijeniti njihovu prikladnost za ostvarenje cilja i saznati uvjete koji se primjenjuju za njihovu uporabu
Osnovne komponente INSPIRE direktive:
 • metapodaci,
 • interoperabilnost prostornih podataka i usluga,
 • mrežne usluge (otkrivanje, pregledavanje, preuzimanje, transformacija i pozivanje),
 • zajedničko korištenje prostornih podataka i usluga,
 • koordinacija te mjere nadzora i izvještavanja.
Podaci obuhvaćeni INSPIRE direktivom:
 • 34 teme prostornih podataka raspoređene u tri priloga (Annex I, II i III), potrebne za uspješnu izgradnju sustava informacija o okolišu,
 • prostorni podaci koje posjeduju državna tijela ili druge institucije u ime državnih tijela te prostorni podaci koje koriste državna tijela u izvršavanju svojih javnih zadaća.

Za više informacija o INSPIRE direktivi vidi na http://INSPIRE.jrc.ec.europa.eu/

INSPIRE geoportal

Da bi potpomogle integraciju nacionalnih infrastruktura u INSPIRE, države članice trebaju omogućiti pristup svojim infrastrukturama putem geoportala Europske zajednice (INSPIRE geoportala) kojim upravlja Europska komisija, kao i putem drugih pristupnih točaka kojima države članice odluče upravljati.

Za više informacija o INSPIRE geoportalu vidi na http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

Značenje INSPIRE direktiva za izgradnju hrvatskog NIPP-a

INSPIRE direktiva dio je Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji. Sukladno ovom programu, INSPIRE direktiva prenijeta je u hrvatsko zakonodavstvo, kao rezultat proizlazi Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013), usvojen 26.travnja 2013. godine u Hrvatskom Saboru. Daljnja implementacija biti će u skladu s INSPIRE planom razvoja.