Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Modeli podataka i sheme Priloga II +III i ažurirane Tehničke specifikacije Priloga I

Da bi se nadopunili amandmani na Priloge II i III Provedbenih pravila o interoperabilnosti  setova prostornih podataka i usluga i pratećih Tehničkih specifikacija, objavljene su odgovarajuće XML sheme i modeli podataka na INSPIRE web stranicama.

Izmjene i dopune Provedbenih pravila također uvode brojne promjene u tipove kandidata i (candidate types) i čuvare mjesta (placeholders) Priloga I. Kako bi se te promjene odrazile,Tehničke specifikacije Priloga I također su ažurirane.

Ažurirani dokumenti također su prilagođeni zajedničkom predlošku za specifikacije podataka  a dodan je Sažetak testova (Test Suites).

Promjene nad vrstama kandidatima (candidate types) i čuvarima mjesta (placeholders) u modelima podataka Priloga I također će zahtijevati neka ažuriranja u xml shemama (Adrese, Administrativne jedinice, Mreže zračnog prometa i Hidro - Fizičke vode).

Budući da takve promjene mogu utjecati na implementaciju softvera i postojećih usklađenih skupova podataka, procesi trebaju biti definirani za ažuriranje i objavljivanje XML shema i za migraciju skupova podataka prema ažuriranim shemama.

Ovi procesi se trenutno raspravljaju u zadataku MIWP-18 održavanje XML shema INSPIRE okvira za održavanje i provedbu. Ovaj zadatak će također predložiti ažurirane sheme za relevantne modele Priloga I.