Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

INSPIRE skupovi

U organizaciji European Environment Agency (EEA) (Kopenhagen, Danska) i European Commission, Joint Research Centre (JRC) (Ispra, Italija) su od 14. do 17. listopada 2013. godine održani INSPIRE skupovi:
  • INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG), 
  • INSPIRE Monitoring and Reporting Workshop, 
  • INSPIRE National Contact Point (NCP) and EIONET National Focal Point (NFP) meeting, 
  • Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA), Working Group on Spatial Information and Services.
 
Sastanci su održani u prostorijama European Environment Agency u Kopenhagenu (Danska). Na sastanke su bili pozvane INSPIRE nacionalne kontaktne točke, članovi INSPIRE Maintenance and implementation Group te EIONET National Focal Points. Postankom punopravnom članicom EU, Hrvatska je prvi puta prisustvovala ovim skupovima kao punopravni član. 

INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) 
 
INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) je novo INSPIRE tijelo i ovo je njegov prvi sastanak. MIG ima za cilj usmjeravati razvoj implementacije INSPIRE direktive. Ovo tijelo okuplja nacionalne predstavnike, predstavnike INSPIRE nacionalnih kontaktnih točaka i otvoreno je za druga tijela i stručnake iz područja prostornih podataka.

Sastanak je održan 14.10.2013. godine. Na sastanku je nakon pozdravnih govora održano uvodna prezentacija gosp. M. Lutza (JEC) u kojoj je predstavljeno ustrojavanje MIG-a.

Nakon prezentacije je vođena plenarna diskusija i razmjena pogleda o misiji i programu MIG-a. Organiziran je okrugli stol Introductions & expectations na kojem su prodiskutirani prijedlozi i komentari o problemima implementacije INSPIRE-a, prioriteti razvoja te glavne teme i aktivnosti. Također je otvorena rasprava o organizacijskoj strukturi MIG-a, o procesima, komunikacijskim alatima te održavanju sastanaka.

Prodiskutirana je mogućnost učešće drugih tijela i organizacija u radu MIG-a, a kao što su: INSPIRE Pool of experts, European Commission DGs (npr. ESTAT), europskih krovnih organizacije te organizacija za normiranje prostornih podataka i usluga.

Na sastanku je artikulirana potreba za zajedničkim alatima za provjeru metapodatka, usluga i podataka INSPIRE-a na razini Europe. Pored postojećeg alata na EU-portalu i u nekim zemljama se razvijaju alati za provjeru metapodataka i usluge. Međutim, da bi se koristio isti kriteriji provjere treba raditi jedinstvenu, službenu provjeru metapodataka, usluga i podataka. 

Ovo INSPIRE tijelo je tek počelo s radom i od njega se očekuje aktivno usmjeravanje razvoja INSPIRE-a na nacionalnoj razini.

INSPIRE Monitoring and Reporting Workshop
 
INSPIRE Monitoring and Reporting Workshop je redoviti godišnji INSPIRE sastanak Nacionalnih kontaktnih točaka INSPIRE-a. Skup je održan 15.10.2013. Prethodni sastanak je održan u studenom 2012. godine. U uvodnoj prezentacije je gosp. Stefan Jensen iznio ambicije i moguće promjene u sustavu nacionalnih praćenja i izvještavanja te definiranju politike evaluacija nacionalnog izvještavanja.  Održane su prezentacije zemalja članica o implementaciji obveza INSPIRE praćenja i izvještavanja. U prezentacijama su predstavljene evaluacije i implementacije INSPIRE direktive te mogućnosti uvođenja novih indikatora praćenja razvoja implementacije INSPIRE direktive. Organizirani su okrugli stolovi na više tema, a na kraju sastanka okruglih stolova je dan plenarni pregled zaključaka.

Predočen je pregled i analiza nacionalnih izvješća za 2013. godinu, a u kojima je uočena, u nekim slučajevima, semantička ne konzistentnost metapodataka. Predstavljeni su trendovi implementacije INSPIRE-a na nacionalnim razinama. Prodiskutiran je proces dijeljenja podataka i usluga korisnicima. 


INSPIRE National Contact Point (NCP) and EIONET National Focal Point (NFP) meeting

Zajednički sastanak INSPIRE Nacionalnih kontaktnih točaka (NKT) i European Environment Information and Observation Network (EIONET) Nacionalnih fokalnih točaka (NFT) je održan 16.10.2013. Ovo je prvi sastanak ova dva tijela. Potreba se javila jer je INSPIRE u protekloj godini jače institucionalno povezan s European Environment Agency (EEA). EEA već više godina okuplja države EU članice i EIONET NFP na temu okoliša kroz predstavnike nacionalnih fokalnih točaka.

Cilj sastanka je povezivanje INSPIRE i EIONET sustava te postizanje zajedničke platforme razvoja. Na sastanku su definirani ciljevi, ambicije i zadaci te daljnji razvoj. Raspravljani su umrežavanje, trenutni status razvoja INSPIRE-a i EIONET-a. Održane su prezentacije i diskusije nakon svake prezentacije:
  • EIONET i primarni tokovi podataka (Milan Chrenko, EEA),
  • INSPIRE MIG (Vanda Lima, JRC).
  • Uloga EEA i INSPIRE-a (Stefan Jensen, EEA),
  • Zajedničko INSPIRE i EIONET izvještavanje (Hugo de Groof, EC).

Održane su pozivne prezentacije na temu nacionalnih pogleda na implementaciju i razvoj INSPIRE-a  zemalja: Češka, Danska, Francuska, Irska i Švedska. Vođene su ad-hock diskusije u malim grupama te plenarna diskusija na temu sljedećih koraka razvoja i suradnje. 

Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA), Working Group on Spatial Information and Services

Ovo je prvi sastanak u kojem se INSPIRE kao tijelo direktno uključio u rad ISA-e. Sastanak je održan od 16. do 17.10.2013. U uvodnom dijelu sastanka predstavljeni su organizacija, postignuto i ciljevi  INSPIRE-a i ISA-a.

Predstavljen je rad ISA Working Group on Spatial Information and Services te primjeri međuoperabilnosti među sektorskih podataka i usluga u javnoj upravi. Predstavljen je Open Data Portal. Politikom otvorenih podataka rad EU Komisije je fokusiran na izradu dodatnih vrijednosti na osnovu informacija javnog sektora. To su podaci koje proizvode, prikupljaju ili kupuju javna tijela. Održana je prezentacija i rasprava na temu  European Union Location Framework (EULF) projekta koji ima za cilj implementaciju INSPIRE razvoja i među sektorskog međuoperabilnog okvira za razmjenu i dijeljenje podataka o lokacijama i uslugama.

Vođena je diskusija o promjenama Public Sector Information (PSI) Directive u kojoj je definirana nova politika Europske komisije o distribuciji podataka javnog sektora. Nova PSI direktiva treba biti implementirane do 2015. godine na nacionalnoj razini.
Raspravljano je o legislativi i smjernicama harmonizacije kontrole usluga i prava nad podacima prilikom distribucije podataka.

Hrvatska je na ovim INSPIRE sastancima po prvi put učestvovala kao punopravna EU članica te su ovi sastanci početak pune integraciju u INSPIRE i ostale EU razvojne procese u domeni prostornih podataka.