Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

U pripremi je godišnji izvještaj o Praćenju za 2015. godinu (Monitoring 2015)

Nacionalna kontaktna točka pokrenula je aktivnosti na izradi  godišnjeg izvještaja o Praćenju uspostave i provedbe INSPIRE-a za 2015-tu godinu. Izrada godišnjeg izvještaja obaveza je koju RH ima kao članica EU a proizlazi direktno iz Direktive 2007/2/EZ.

Na adrese subjekata koji su svoje izvore prostornih podataka prijavili u NIPP tijekom tjedna stići će obavijest o radnjama koji su obavezni obaviti prije samog izvještavanja, a tiču se dostave metapodataka za skupove i usluge koje su prijavili u Registar subjekata NIPP-a.

Subjekti su obvezni, prema Zakonu o NIPP-u (NN 56/2013) i INSPIRE Direktivi ((EZ/2007/2) pružiti informacije o prijavljenim izvorima prostornih podataka. Za tu namjenu NKT je pripremila kratki upitnik koji će biti  potrebno popuniti za svaki izvor/uslugu. Nacionalna kontaktna točka objedinit će sve dostavljene podatke i dostaviti ih Europskoj komisiji.

Dosadašnji izvještaji o praćenju dostupni su na mrežnim stranicama INSPIRE-a.

Slika prikazuje popis dosadašnjih izvještaja o praćenju koji su dostupni na mrežnim stranicama INSPIRE-a.