Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Izvješće o stanju provedbe INSPIRE direktive u EU

Objavljeno je sažeto izvješće o stanju provedbe INSPIRE direktive. Isto sadrži kombinirane rezultate sažetaka zemalja članica (engl. Country fiches) koji se temelje na: 1) trogodišnjem izvješću o provedbi INSPIRE-a iz 2016. i akcijskim planovima za budući razvoj 2) izvješćima o praćenju iz 2016. 3) bilateralnim sastancima o provedbi INSPIRE direktive između Komisije i većine država članica.
Prikazan je napredak u odnosu na srednjoročno izvješće INSPIRE-a i ocjenu REFIT koja se odnosila na situaciju 2013.-2014. Izvješća o praćenju koje su države članice dostavile u svibnju 2017. pokazuju daljnji napredak u nekim zemljama i područjima.
Sažeto izvješće o stanju provedbe INSPIRE direktive u EU je dostupno na:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109035/jrc109035_jrc109035_jrc_inspire_eu_summaryreport_online.pdf

INSPIRE direktiva postavlja minimalne uvjete za interoperabilno dijeljenje i razmjenu prostornih podataka diljem Europe kao dio većeg Europskog okvira interoperabilnosti i Akcijskog plana e-Uprave koji pridonosi Programu jedinstvenog digitalnog tržišta. Članak 21. INSPIRE direktive definira osnovna načela praćenja i izvješćivanja. Detaljna provedbena pravila o praćenju i izvješćivanju INSPIRE-a usvojena su 5. lipnja 2009. godine kao Odluka Komisije o INSPIRE praćenju i izvješćivanju.