Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Specifikacija metapodataka NIPP-a

Ravnatelj Državne geodetske uprave, prof. dr. sc. Željko Bačić je sukladno zaključku Vijeća NIPP-a donio Odluku o stavljanju Specifikacija metapodataka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) u službenu uporabu.

Osnovu za izradu Specifikacije definiraju dokumenti: Direktiva 2007/2/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. kojom se uspostavlja Infrastruktura za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007, 124/2010) te Provedbena pravila za metapodatke (NN 102/2010).

U izradi Specifikacije su učestvovali konzultanti tvrtke Con terra, članovi Radne skupine za tehničke standarde NIPP-a, djelatnici Sektora za NIPP DGU-a te svi zainteresirani kroz javni poziv objavljen na web stranicama NIPP-a (https://www.nipp.hr), a na kojoj su objavljivane verzije dokumenta u tijeku izrade s pozivom svima zainteresiranima da daju svoje prijedloge, primjedbe, komentare i zapažanja na izradu dokumenta.

Na istim stranicama se može preuzeti konačna, službena verzija Specifikacije metapodataka NIPP-a (verzija 1.0) (https://www.nipp.hr/default.aspx?id=11) i Odluka Ravnatelja o stavljanju u službenu uporabu.

Specifikacija metapodataka NIPP-a je izrađena u skladu s međunarodnim i domaćim normama:
 • EN ISO 19115:2005, Geographic information – Metadata,  
 • ISO 19115/Cor.1:2006, Geographic information – Metadata, Technical Corrigendum,
 • ISO 19119:2005, Geographic information – Services,
 • ISO 19119:2005/Amd 1:2008, Extensions of the service metadata model,
 • EN ISO 19108:2005, Geographic information – Temporal Schema 2, 
 • ISO 639-2, Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 codeda control,
 • ISO 8601, Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times, 
 • ISO/TS 19139:2007, Geographic information - Metadata – XML Schema Implementation,
 • CSW2 AP ISO, OpenGIS Catalogue Services Specification 2.0.2 - ISO Metadata Application Profile, Version 1.0.0, OGC 07-045, 2007,
 • Provedbena pravila za metapodatke, Odluka o uspostavi mjerila i normi za razmjenu podataka, ref. br.: 5030120-10-1, kolovoz 2010. (NN102/2010),
 • INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119, Version 1.2,
 • IETF RFC 1738: Uniform Resource Locators (URL), December 1994.

Specifikacija je izrađena u skladu s najnovijim iskustvima izrade nacionalnih profila metapodataka u drugim zemljama. Specifikacija podržava Geography Markup Language (GML) 3.2.1 normu uz preporuku korištenja l'Equipe D'Experts en Normalisation (EDEN) XML Schema Definition (XSD) koja je temeljena na International Organization for Standardization (ISO) 19139 normi.

Specifikacijom su definirani elementi metapodataka: broj elementa metapodataka, ime elementa, definicija elementa, da li postoji INSPIRE ekvivalentan element metapodataka i njegova usklađenost, da li postoji ISO ekvivalentan element metapodataka i njihova usklađenost, XPath izraz, brojčanost, vrsta podataka, domena vrijednosti, primjer elementa metapodataka te upute za provedbu.
 
Specifikacijom metapodataka NIPP-a su definirani metapodatci i njihovi elementi koje će ispuniti skupovi i nizovi skupova te usluge prostornih podataka koji se uključuju u NIPP.