Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Predano izvješće o praćenju uspostave, održavanja i razvoja Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Državna geodetska uprava je izradila i predala godišnje izvješće o praćenju uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a za 2018. godinu Europskoj Komisiji.

Izvješće se sastoji od popisa izvora prostornih podataka čiji podaci su definirani INSPIRE temama prostornih podataka te odgovarajućih mrežnih usluga.

U izvješću je popisano ukupno 216 izvora prostornih podataka (88 skupova, 28 nizova i 100 usluga) koji se mogu svrstati u barem jednu INSPIRE temu. Postojanje i usklađenost metapodataka je 100% kao i dostupnost kroz nacionalnu uslugu pronalaženja. Usklađenost skupova/nizova podataka sa INSPIRE specifikacijama za određenu INSPIRE temu je još uvijek niska i iznosi 8.4%.
 
Slika prikazuje ukupan broj mrežnih usluga 2018. izražen u postocima: 64% su usluge pregleda, 34% usluge preuzimanja i 2% usluge pronalaženja.

Od ukupno 216 skupova/nizova podataka njih 93 je dostupno kroz uslugu pregleda (41%), a samo 36 kroz uslugu preuzimanja (16%). Od svih prijavljenih skupova/nizova podataka 15% njih je dostupno i za pregled i za preuzimanje putem mrežnih usluga.
U ovogodišnjem izvješću je sveukupno prijavljeno 100 mrežnih usluga (2 usluge pronalaženja, 64 usluge pregleda i 34 usluge preuzimanja). Od ukupnog broja usluga njih 20 je usklađeno sa provedbenim pravilima za mrežne usluge (2 usluge pronalaženja, 4 usluge pregleda i 14 usluga preuzimanja).