Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Usvojeno Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2018. godinu

Dana 26. rujna 2019. godine, Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 180. sjednici donijela Zaključak o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2018. godinu. Kako stoji u Zaključku „Vidljiv je napredak u uspostavi NIPP-a koji se posebno očituje u većoj dostupnosti prostornih podataka javnog sektora na transparentan i interoperabilan način.“, te se predlaže Vladi RH prihvaćanje predmetnog Izvješća.

Državna geodetska uprava izradila je prijedlog Izvješća o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za 2018. godinu, sukladno obvezama Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18), te ga uputila Vijeću NIPP-a na usvajanje, a potom na prihvaćanje Vladi RH.

Izvješće o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 1.1.2018. - 31.12.2018. daje pregled zakonskih, institucionalnih i provedbenih aktivnosti u okviru NIPP-a koji temelje ima u Direktivi 2007/2/EZ, kojom se uspostavlja Infrastruktura prostornih informacija u Europskoj zajednici (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – INSPIRE direktiva). Nadalje, Izvješće prikazuje usporedbu broja subjekata i izvora prostornih podataka za 2017. i 2018. godinu, iz čega je vidljiv napredak u uspostavi NIPP-a. Posebno je važno naglasiti napredak u porastu broja mrežnih usluga tijekom 2018. godine, koji u odnosu na 2017. godinu iznosi 88%.